ubezpieczymy twoje gospodarstwo

Ubezpieczenia rolne

oc rolnika sucha beskidzka
Obowiązkowe OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

ubezpieczenie maszyn rolniczych sucha beskidzka
Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Możesz dodatkowo ubezpieczyć wszelkie sprzęty i maszyny, które służą Ci do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

ubezpieczenie upraw sucha beskidzka
Ubezpieczenie upraw

Możesz ubezpieczyć swoje uprawy w razie klęski żywiołowej.

ubezpieczenie budynków rolnych sucha beskidzka
Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Możesz dodatkowo ubezpieczyć wszystkie budynki rolne typu stajnie, stodoły czy nawet kurniki.

tanie oc rolnika sucha beskidzka
Ubezpieczenie mienia rolnika

W pakiecie z obowiązkowym OC możesz ubezpieczyć korzystniej cały swój majątek rolniczy np. dom i ruchomości.

ubezpieczenie rolnika sucha beskidzka
Pakiety na życie dla rolnika i jego rodziny

Możesz ubezpieczyć siebie oraz rodzinę w specjalnych pakietach dedykowanych rolnikom.

ubezpieczenie zwierząt gospodarczych sucha beskidzka
Ubezpieczenie zwierząt gospodarczych

Możesz ubezpieczyć zwierzęta gospodarcze w razie nagłych zdarzeń losowych.